28 Eylül 2013 SRC-5 TANK

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

Sürücü, bir tanker ile taşıma yaparken, ikaz levhalarının üzerine yazılması gereken UN numarasını hangi evrakından okuyabilir?

Tankerler doldurulup boşaltılırken statik elektrik oluşmasını nasıl engellenir?

Tank plakartı üzerinde bulunan „P“ ve „L“ kısaltma harfleri ne anlama gelir ?

Tünel kısıtlama kodu C/E olan bir ürünü taşıyan tanker aşağıda belirtilen hangi tünellerden geçemez?

Tank içinde zehirli gaz taşımak için bir şoför hangi eğitimleri almalıdır?

“LNG” ne demektir ?

Tankta Emniyet Ventili’nin görevi nedir?

Atmosferik tank ile basınçlı tank arasında en önemli fark nedir?

Tank içinde bulunan dalgakıranın görevi nedir?

Yanıcı maddeler aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?

Çok düşük sıcaklıklarda (-200 o C) soğutulan sıvılaştırılan gazlar hangi tanklarda taşınır?

Parlama noktası yüksek olan mı yoksa düşük olan yanıcı sıvımı daha tehlikelidir?

Aşağıdakilerden hangisi bir tankın boşaltılması için kullanılan usullerdendir?

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi zehirli, yanıcı, aşındırıcı tehlike özelliğini gösterir?

Sürücü alt vanalardan bir tanesinin sızdırdığını ve yanıcı sıvının dışarı aktığını gördüğünde ne yapmalıdır?