08 Aralık 2012 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

Sürücü, yapacağı tehlikeli madde taşımasında kullanacağı uygun kişisel koruma teçhizatının neler olduğunu aşağıdaki evraklardan hangisinden öğrenir?

 ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik) olan tehlikeli madde sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?

Image title


Sürücü, dökme tehlikeli maddeler taşındığında portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evraktan okuyabilir ?

ADR’ye göre; sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?

Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa  sürücü ne yapmalıdır?

Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

 Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?

Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

Bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.
Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

Image title


Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Sızıntısı olan bir paket için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Tehlikeli mal taşınmasında kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

Taşıma kategorisi “3” olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?

Turuncu renkli tabelanın üst yarı kısmındaki rakamın çift yazılmış olması ne anlam ifade etmektedir?

Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

Yazılı talimat kim tarafından ve ne zaman sürücüye verilir?

ADR’ye göre; yükü gönderen ve taşımacı, taşıma dokümanlarının bir kopyasını ne kadar süre ile muhafaza etmelidir?

Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir?

Image title