09 Haziran 2013 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

ADR’ye göre tehlikeli madde taşıyan araç şoförüne kaç saat temel eğitim verilmelidir, belgesi kaç yıl geçerlidir?

Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 1 Patlayıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçebilir?

“Paketleme Grubu I” ne anlama gelmektedir?

Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisi zehirli gaz maddelerin sınıf etiketidir?

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir?

Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif maddelerin sınıf numarasıdır?

Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

Paket yüklü araçlara tehlike etiketi aracın neresine takılmalıdır?

Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?Aşağıda belirtilen hangi harfler ile ambalajlama grubu belirtilmektedir?Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

Image title

Aşağıda resmi verilen sembol ne anlama gelmektedir?

Image title


ADR’ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfa ayrılır?

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sürücü yazılı talimatları ( Kaza Talimatları ) ne zaman okumalıdır ?

ADR’ye göre araçta bulunması gereken teçhizatlara aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?

Araç kullanırken ne zaman yük için büyük fiziksel etkiler oluşur?

Bir tehlikeli madde taşımasında araçta bulunması gereken teçhizatı, sürücü nereden okuyabilir ?

Yazılı talimatın lisanı hangi dilde olmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisi organik peroksitlerin sınıf etiketidir?