11 Ağustos 2012 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

  Aşağıda verilen tehlike tanımlama numaraları ile anlamları hangi seçenekte yanlış eşleştirilmiştir?

  Paketleme grubu III ne anlama gelmektedir ?

  Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır ?

  Tehlike tanımla numarası 2.3 veya 6.1 olan araçlarda bulunan her personel için bulunması gereken ek ekipman aşağıdakilerden hangisidir? 

  Yazılı talimat kim tarafından ve ne zaman sürücüye verilir?

  Bir ambalaj tanımlama işaretinde bulunan “Z” harfinin anlamı nedir?

  Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde yangınlarıdır ?

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

  ADR’e göre; aşağıdakilerden bir veya birkaçı gerçekleştiğinde taşımacı tarafından kaza veya olay yetkili makamlara rapor edilir. Hangi olayda rapor düzenlemeye gerek yoktur ?

Karayolları üzerinde tehlikeli madde taşıyan bir araç kaç km. hızla hareket edebilir ?

Yerleşim yeri içinde            Çift yönlü yollarda             Bölünmüş yollarda            Otoyollarda

   


  Tankların taşınmasında kullanılacak araçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


  Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

  Kendi kendine reaksiyona giren maddeler ile ilgili “kontrol ısısı” ne demektir ?

  Taşıma evrakında “UN 2031 NİTRİK ASİT, 8 (5.1), PG II, (E)” bilgisi verilmiştir. “8 (5.1)” ne anlama gelmektedir ?

   Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

  Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi hazırlanmaz ?

  ADR’ye göre; yükü gönderen ve taşımacı, taşıma dokümanlarının bir kopyasını ne kadar süre ile muhafaza etmelidir ?

  Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”in kapsamı dışındadır?

  “Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır.”

    Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 

  Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?

  ADR’ye göre, yanıcı bir maddenin ve oksijenin yanabilen karışımının ani ve devamlı üreğen bir şekilde yanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gereken

sevk belgelerinden birisi değildir ?

  ADR’e göre “OVERPACK” ne anlama gelmektedir ?

  Hangi tehlikeli etiketi, su ile temas halinde tutuşabilen gazlar geliştiren maddeleri belirtir?