27 Ocak 2013 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

Tehlikeli gazların taşınması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?

ADR’ ye göre bir taşıma evrakında, taşınan tehlike maddeler için tünel sınırlama kodu (D) verilmiş ise, bu tehlikeli maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?

Aşağıdakilerden hangisi oksitleyici/parlayıcı maddelerin sınıf numarasıdır?

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gereken taşıma dokümanı değildir?

Bir araçta taşınan tehlikeli madde, taşıma evrakında “UN 2031 NİTRİK ASİT, 8 (5.1), PG II, (E)” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamada “PG II” neyi ifade etmektedir?

Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi hazırlanmaz?

Taşıma evrakında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde yangınlarıdır?

Kişisel korunma teçhizatı hangi sevk belgesinde belirtilmiştir?

Bir ambalaj tanımlama işaretinde bulunan “Z” harfinin anlamı nedir?

Aşağıdakilerden hangisi ADR 8.1.5’e göre, tehlike durumuna göre acil müdahale uygulamalarında kullanılmak üzere araçta bulundurulması gereken genel ve kişisel korunma teçhizatı değildir?

ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi aralıklarla periyodik teknik muayeneye tabi tutulurlar?

Aşağıdaki tehlike etiketlerinden hangisi, su ile temas halinde tutuşabilen gazlar geliştiren madde sınıfını belirtir?

Taşıma evrakında tünel sınırlama kodu “B1000C” olarak verilmiştir. Bu araçta hangi sınıf tehlikeli maddeler taşınmaktadır?

Bir araca takılı turuncu plakalar ne zaman çıkartılmalı veya üzeri örtülmelidir?

Hangi tehlikeli sınıfı (ADR) asıl tehlike olarak “kendiliğinden yanma” özelliğini kapsamaktadır?

ADR'ye göre esas tehlikesi "bulaşıcı hastalık tehlikesi olan maddeler” hangi sınıfta yer almaktadır?

Aşağıdaki tehlike etiketlerinin anlamı nedir?

Image titleTehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçları, en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadırlar?

İkaz levhasında esas tehlikenin arttığı nasıl belli olur?

ADR Sınıf 2’ye dahil olan gazlar, aşağıda belirtilen tehlikeli özelliklerinden hangisine sahip olabilirler?

Aşağıdaki refakat evraklarından hangisinde taşınan tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması bulunur?

Aşağıdaki trafik işareti ne anlama gelir ?

Image title

Doldurma ve boşaltma noktalarında statik elektrik oluşumunu engellemek için ne yapılmalıdır?

Taşıma kategorisi “2”, olan tehlikeli maddenin kaç kilogramdan fazla olması halinde araçlara turuncu levhalar takılmalıdır?