28 Temmuz 2013 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 7 radyoaktif maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç adet acil durum uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir?

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı ve zehirli olmayan gazların sınıf etiketidir?

Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi yakıcı maddelerin sınıf etiketidir?

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

Tehlikeli madde yüklü konteynırlar nasıl etiketlenmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir?

Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

Bir tanker aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

Image title


ADR’ ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfa ayrılır?

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

ADR’ye göre araçta bulunması gereken teçhizatlara aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerdendir ?

Düz seyir halindeyken fren yapıldığında yük hangi yöne doğru kayabilir?

Seyir halinde tehlikeli madde yüklü araç kaza yaparsa polise ve itfaiyeye bilgi vermek kimin görevidir?

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri diğer araçları seyir halinde en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

Tehlikeli madde taşımacılığı yapılacak araç için sevkiyat belgelerini sürücüye vermekle kim yükümlüdür?

ADR Kısım 9 da tanımlanan ve belli tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan araçların taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi kaç yılda bir yenilenmelidir.