10 Mart 2013 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına indiğinde nasıl davranmalıdır?

Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?

Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?

Image title

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?

Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır?

İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?

Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?

Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?

Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?

Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?

“ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?

 Yanıcı maddeler hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?

 Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır ?

“C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?

Çok modlu taşımacılık ne demektir ?

Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?

Image title

Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?

Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?

Paketleme Grubu I ne anlama gelmektedir?

Taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 1 Patlayıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?

Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?