28 Eylül 2013 SRC-5 TEMEL

Sınav Sonucu :
Doğru0
Yanlış0
Boş0
Toplam Soru0
Toplam Puan0

Test

Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?

ADR’ ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların neresine turuncu ikaz levhası takılır?

Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli maddelerin sınıf etiketidir?

Paketleme Grubu II ne anlama gelmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf etiketidir?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin. 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

Image title

ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

Tehlikeli madde taşınan bir araç temizlendikten sonra boş olarak karayolları üzerinde en fazla kaç km. hızla hareket edebilir?

Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden yanmaya yatkın katı maddelerin sınıf etiketidir?

Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir

Araç keskin sağa doğru viraja girerken yük hangi yöne doğru kayabilir?

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir?

Tünel kısıtlama kodu C/D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi düzenlenmez?

Taşıma kategorisi “3” olan tehlikeli maddenin kaç kg. dan fazla olması halinde tehlikeli madde taşıyan araçlara turuncu renkli ikaz levhası takılması gerekir?

Aşağıdaki yanma üçgeninde eksik olan element nedir ?

Image title
Taşıma evrakında “UN 2031 NiTRiK ASiT, 8 (5.1), PG II, (E)” bilgisi verilmiştir. “8 (5.1)” ne anlama gelmektedir ?

Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Büyük konteynır/araç paketleme belgesi ne zaman düzenlenir ?

Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

Tehlike etiketlerinin amacı nedir?