SRC – 5 EĞİTİMİ / Sınıf 7 (Radyoaktif Malzemeler) Eğitimi

Sınıf 7 Radyoaktif Malzeme kapsamındaki maddeleri veya nesneleri taşıyan araçların sürücüleri temel eğitimin haricinde ayrıca sınıfa özgü uzmanlık eğitimini de almaları gerekmektedir.

Sınıf 7 kapsamındaki Radyoaktif Malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimi süresi 8 ders saati olup, bir günlük eğitim şeklinde verilmektedir.