SRC – 5 EĞİTİMİ / TANK EĞİTİMİ

Temel eğitimin haricinde;

  Sabit tanklarda (Tankerler)

  Sökülebilir tanklarda (1 m3'ten fazla) ,

  Mobil Patlayıcı Üretim Birimlerinde (MEMU),

  Tüplü gaz tankerlerinde (1 m3'ü aşan),

  Tank konteynerlerinde (3 m3’ü aşan),

  Portatif tanklarda,

  Çok Elemanlı Gaz Konteynerleri (MEGC)nde,


tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların sürücüleri, tanklarla taşıma yapabilmek için TANK UZMANLIK EĞİTİMİNE devam edeceklerdir.


  Tank eğitimi,12 saat teorik eğitim ve ardından yapılacak uygulama eğitimi kapsamaktadır. Uygulama eğitiminde ADR konvansiyonuna uygun olarak üretilmiş bir tank aracının incelemesi yapılmaktadır.

  Tank Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, kurs bitiminde bakanlıkça onaylanan Eğitim Katılım ve Tamamlama Sertifikası verilmektedir.

  Temel Eğitimle birlikte Tank Eğitimini de alan ve Ulaştırma Bakanlığınca bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde yapılan sınavda başarılı olan sürücülere, tank eğitimini de kapsayan SRC-5 belgesi (ADR Sürücü Eğitim Sertifikası) düzenlenerek gönderilecektir.