SRC – 5 EĞİTİMİ / Sınıf 1 (Patlayıcı Mad. ve Nesneler) Eğitimi

Alt grubu 1.4 uyumluluk grubu S olan madde ve nesneler haricindeki Sınıf 1 Patlayıcı madde veya nesnelerini taşıyan araçların sürücüleri temel eğitimin haricinde ayrıca sınıfa özgü uzmanlık eğitimi almaları gerekmektedir.

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitiminin süresi 8 ders saati olup, bir günlük eğitim şeklinde yapılmaktadır.