SRC – 5 EĞİTİMİ / TEMEL EĞİTİM

  • ADR bölüm 8.2.2 ve uyarınca; tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak araçların sürücülerini, tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinçlendirmek, kaza olasılığını en aza indirebilmek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırlandıracak önlemleri almalarını sağlamak amacıyla bir TEMEL EĞİTİMDEN geçirilmesi zorunludur.
  • Temel eğitim, 18 saatlik teorik eğitim ve ardından yapılacak olan uygulama eğitimini kapsamaktadır.
  • Uygulama eğitimi; yangın söndürme tatbikatını da içeren, acil durumlara müdahale yöntem ve tekniklerini kapsamaktadır.
  • Temel Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, kurs bitiminde bakanlıkça onaylanan Eğitim Katılım ve Tamamlama Sertifikası verilmektedir.
  • Ulaştırma Bakanlığınca bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde yapılacak olan sınavda başarılı olan sürücülere, SRC-5 belgesi (ADR Sürücü Eğitim Sertifikası) düzenlenerek gönderilecektir. Ancak sadece Temel Eğitim alındığında tanker ya da tank taşıyan araçlar kullanılamamaktadır. Bunun için ayrıca tank eğitimi almak gerekmektedir.


  • Eğitim alındığının ıspatı olan bu belgeye, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince tehlikeli madde taşıyacak olan tüm sürücülerin sahip olması zorunludur.