SRC – 5 EĞİTİMİ / SRC-5 EĞİTİMİNİN KAPSAMI

ADR Temel Eğitimi 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir: 1. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
 2. Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
 3. Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,
 4. Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
 5. Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
 6. İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
 7. Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
 8. Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
 9. Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
 10. Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
 11. Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
 12. Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
 13. Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
 14. Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
 15. Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
 16. Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),
 17. Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,
 18. Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
 19. Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı