TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ / SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,

b) Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,

ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,

d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz, ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.