TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ / TMGD KİMDİR?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) kimdir?

Bilindiği gibi ülkemiz, “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” 22 Mart 2010 tarihinde üye olmuştur. ADR anlaşması, ülkemize birçok sorumluluklar ve görevler yüklemiştir. Bunlardan biri de tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla bir “Güvenlik Danışmanı” bulundurma zorunluluğu….

ADR’ye paralel olarak hazırlanmış olan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33. Maddesi işletmeler için bu zorunluluğu açıkça belirtilmiştir.

“Madde 33- Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”